Stanice metra Národní – oprava stanice a vybudování výtahu

2011  ·  Dopravní stavby

V rámci 1. etapy projektu (Výtah do stanice metra Národní třída) byly nově zbudovány výtahy, které ústí z nástupiště stanice metra Národní třída (linka B) do ulice Magdaleny Dobromily Rettigové v blízkosti tramvajové zastávky Lazarská.

CENA (BEZ DPH) 149 000 000 CZK

Jednalo se o kombinaci dvou výtahových šachet s dvojicí výtahů a mezilehlou podzemní přestupní chodbou. První šachta je oválného průřezu se stavební hloubku 30,38 m, druhá šachta má obdélníkový průřez s hloubkou 13,46 m. Každý z použitých výtahů má nosnost 1 200 kg. Dopravní výška výtahů v šachtě Š1 je 28,03 m (hloubená šachta oválného průřezu, ostění šachty je dvouplášťové s mezilehlou izolací, šachta je zajištěna stěnou z převrtávaných pilot zapuštěnou do skalního podloží, primární ostění je ze stříkaného betonu, vyztuženého příhradovými oblouky a ocelovými sítěmi), v šachtě Š2 činí dopravní výška 10,92 m. Kapacita bezbariérového přístupu v jednom směru činí 720 osob/hod. Součástí stavby byl i naváděcí informační systém od tramvajových zastávek ve Spálené ulici. V daných podmínkách se jednalo o náročné podzemní dílo budované hornickým způsobem. V uliční úrovni vznikl prosklený kiosek výtahů. Bezbariérový přístup byl vybudován za plného provozu stanice.

  • objednavatel
    Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  • DOBA PLNĚNÍ
    10/2009 - 05/2011
  • LOKALITA
    Praha