Raspenava – oprava komunikací, povodeň 08/2010

2013  ·  Dopravní stavby

CENA (BEZ DPH) 139 000 000 CZK

Rekonstrukce komunikací s celkovou plochou povrchů 49.238 m2 se týkala: Rekonstrukce ulice V Údolí: cyklostezka, oprava komunikace a točky; Rekonstrukce ulice Luhová: oprava komunikací vč. zhotovení gabionových zdí, 2 propustků (DN 400, DN 2×600), dešťové kanalizace (DN 300) a přeložky vodovodu; Rekonstrukce ulic V Lokalitě 1-5: oprava komunikací, zhotovení gabionové zdi a dešťové kanalizace (DN 300); Rekonstrukce ulic Luční, V Lokalitách 17-19, 22, Zahradní, části Okružní, Na Kopečku, Příčná, Polní, Na Výsluní, Sluneční, V lokalitách 6-9, 11 a 13-16: opravy komunikací a dešťové kanalizace (DN 300); Rekonstrukce ulic Za Mlýnem, V Lokalitě 21, Pod Strání a Do Ferdinandova: opravy komunikací; Rekonstrukce ulic Nábřežní a Lokality 12: opravy komunikací (v ulici Nábřežní byla dále zhotovena ŽB zeď a proběhla přeložka VO); Rekonstrukce ulic Jabloňová a Lokality 20: opravy komunikací, zhotovení 2 ŽB zdí a dešťová kanalizace (DN 300); Rekonstrukce cesty Do Pekla: oprava komunikace, zhotovení propustku (DN 1000).

  • objednavatel
    Město Raspenava
  • DOBA PLNĚNÍ
    07/2012 - 12/2013
  • LOKALITA
    Raspenava