Naše hodnoty

Společnost SYNER věří ve významný posun celého stavebního průmyslu směrem k udržitelným hodnotám. Proto chce SYNER být v tomto segmentu lídrem na tuzemském trhu.

Dlouhodobě si uvědomujeme důležitost zavádění prvků digitalizace do podnikání, dbáme na zlepšování interních procesů, vítáme inovativní přístupy a jsme odhodláni i nadále v tomto trendu pokračovat. Ve vztahu ke svým zákazníkům chceme nabízet řešení, která umožňují co nejplynulejší realizaci jejich projektů a současně naplňují společné vize a cíle, a to již od samotné fáze vývoje.

Právě proto spolupracujeme na vytváření konstruktivních řešení, která přináší rovnováhu mezi kvalitou a užitnou hodnotou a zvláštní důraz klademe také na témata, která se týkají následného provozu a údržby budov. Máme bohaté zkušenosti s využíváním metodiky BIM, která usnadňuje jak fázi výstavby, tak především vlastníkům a provozovatelům budov umožňuje lepší správu objektů. Na svých stavbách pracujeme s metodikami mezinárodních standardů LEED a BREEAM, aby po dokončení budovy získali potřebné certifikace.

Partnerství

Představujeme partnerství mezi SYNER a CREE BUILDINGS. Udržitelné stavebnictví a inovativní postupy jsou prioritami v realizaci našich projektů.

Od roku 2024 je SYNER autorizovaným partnerem CREE BUILDINGS s výhradním zastoupením pro projekty realizované na území České republiky. Díky tomu investorům a partnerům můžeme nabídnout exkluzivní přístup ke zcela novému digitálnímu médiu pro vývoj a výstavbu udržitelných budov.

„Udržitelný přístup a řešení hybridních dřevěných prvků společnosti CREE BUILDINGS jsou zcela v souladu s naší firemní filozofií. Doposud jsme se v oblasti kombinovaných staveb či dřevostaveb výrazně neprofilovali, ale vidíme v ní jednak obrovský potenciál a současně jako jednu z cest pro skutečnou realizaci projektů, které se mají pyšnit označením udržitelnosti a sloužit dalším generacím. Naším cílem je odpovědná výstavba jak směrem k investorům, tak i budoucím uživatelům objektů a současně k životnímu prostředí i celé společnosti. Proto jsme se rozhodli začlenit tento systém do již stávajícího širokého portfolia dřívějších realizací. Naším cílem je vytvářet dlouhodobé a trvanlivé hodnoty pro naše zákazníky a v přeneseném smyslu pro celou společnost.“ Ing. Lukáš Urban vysvětluje důvody, které vedly SYNER ke vstupu do sítě CREE.

Systém CREE BUILDINGS výrazně spoléhá na obnovitelné přírodní suroviny. Dřevo je na prvním místě.

Hlavní výhodou dřevěných prvků je standardizovaná prefabrikace jednotlivých komponentů jako jsou stropní panely, fasádní systémy, sloupy a konstrukce. Ty lze rychle smontovat na místě stavby, což snižuje emise oxidu uhličitého, hluk, prašnost a zásadně šetří čas, zdroje a také finance.

Kontaktní formulář