Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovického zámečku

2013  ·  Ubytovací zařízení

Jednalo se o rozsáhlou rekonstrukci a dostavbu areálu Vršovického zámečku (tzv. Rangherky), která se nachází mezi ulicemi Moskevská a Heroldovy sady.

CENA (BEZ DPH) 282 000 000 CZK

Předmětem technologicky náročné rekonstrukce bylo dočasné podchycení objektu pomocí mikropilot na tzv. bárkách; provedení opěrných ŽB stěn pro rekonstrukci celého prostoru kolem původního objektu; vybourání původních schodišť, oken a vnitřních dveří; zemní práce, zajištění stavební jámy záporovou stěnou, vyhloubení podzemního podlaží; restaurátorské práce na opravách původního zdiva a provedení nového zdiva; oprava původních kleneb a zřízení nových plechobetonových stropů; rekonstrukce krovu spočívající v částečném nahrazení původní poškozené dřevěné konstrukce ocelovou a oprava původního krovu pod věží; kompletní rekonstrukce věže; provedení nových vnitřních vápennocementových omítek, kompletní opravy fasády vč. ozdobných prvků z románského cementu a provedení spodních izolací, podlah, SDK konstrukcí, zámečnických prvků, maleb, nátěrů; D+M nových dubových masivních dveří vč. řezbářských prvků dle zachovaných fotografií; D+M vnitřních dveří (dýhovaných a ocelových); D+M dubových špaletových oken dle původního zachovaného okna; kompletní provedení TZB řemesel (silnoproud, slaboproud, MaR, vnitřní vodovod, kanalizace, plyn, topení, VZT, chladící zařízení, dieselagregát, trafostanice); provedení přípojek kanalizace (vč. tzv. tuneláže), vodovodu, plynu, slaboproudu O2, zpevněných ploch a komunikací (dlažby – pražské mozaika, asfaltová komunikace) a sadových úprav vč. závlahového systému. Budova je státem chráněnou kulturní památkou, veškeré stavební práce probíhaly pod trvalým dohledem Národního památkového ústavu. Vršovický zámeček bude nově sloužit jako domov pro seniory (s kapacitou až 80 seniorů) i jako reprezentační prostory úřadu Městské části Praha 10 vč. obřadní síně.

  • objednavatel
    Městská část Praha 10
  • DOBA PLNĚNÍ
    08/2010 - 09/2013
  • LOKALITA
    Praha 10