Vybudování objektu pro „Zpracování matečných louhů“ v areálu spol. DIAMO, s.p.

2009  ·  Ekologické stavby a služby

CENA (BEZ DPH) 348 000 000 CZK

Vybudování nového objektu přímo navazuje na již vybudovanou a provozovanou technologii „Stanice pro likvidaci kyselých roztoků (SLKR I), která zajišťuje čištění zbytkových technologických roztoků. Pro zajištění cílového parametru sanace (průměrný obsah rozpuštěných látek v podzemí) a dodržení předpokládané doby sanace bylo nutno dodržet plánovaný roční objem látek vyvedených z podzemí. Zbytkové zkoncentrované technologické roztoky po vyvedení kamence jsou neutralizovány a výsledný produkt, odvodněný kal z neutralizace, je ukládán na odkališti bývalé chemické úpravny DIAMO, s.p., o. z. Těžba a úprava uranu. Filtrát je využíván v technologii NDS 6, případně využit v rámci imobilizace in-situ, nebo pro přípravu vápenného mléka. Realizací této technologie bylo možné dodržet plánovanou dobu sanace bez zvýšení potřebných finančních prostředků, které by byly nutné v případě prodloužení doby sanace.

  • objednavatel
    OHL ŽS, a.s.
  • DOBA PLNĚNÍ
    12/2007 - 09/2009
  • LOKALITA
    Stráž pod Ralskem