Rekonstrukce ČOV

2011  ·  Vodohospodářské stavby

CENA (BEZ DPH) 211 000 000 CZK

Původní ČOV byla tvořena dvěma samostatnými čistírenskými linkami s odlišnými technologiemi čištění, z konce sedmdesátých resp. začátku devadesátých let minulého století. Po rekonstrukci jde o mechanicko-biologickou ČOV s nejlepší dostupnou technologii, s kompletním kalovým, plynovým a tepelným hospodářstvím. Realizaci stavby zkomplikovaly povodně v létě 2010, kdy byly třikrát zaplaveny zpětným vzedmutím opravované nádrže staré linky. Velmi složité bylo i zakládání stavby štěrkového lapáku pro nemožnost odstavení přítokové stoky, což se unikátně řešilo přečerpáváním nátoku pomocí mobilních motorových čerpadel. Ke krátkému odstavení ČOV došlo v průběhu 1,5 roku trvající rekonstrukce jen dvakrát z důvodu výměny transformátorů a úprav napájení ČOV. Po celou dobu se bez problémů dařilo plnit původní limity vypouštěných přečištěných vod. Stavba byla investorem převzata podle plánu v říjnu 2011. Celkové uvedení do ročního zkušebního provozu proběhlo 8. prosince 2011. Nyní již ČOV plní limity stanovené pro její provoz po rekonstrukci.

  • objednavatel
    Severočeská vodárenská společnost, a.s.
  • DOBA PLNĚNÍ
    05/2010 - 10/2011
  • LOKALITA
    Česká Lípa