Likvidace roztoků podzemní těžby uranu – I. etapa

1996  ·  Ekologické stavby a služby

CENA (BEZ DPH) 340 000 000 CZK

Záměrem této stavby byla rekonstrukce stávajícího průmyslového objektu, který se s úpadkem těžby uranu v prostoru u Stráže pod Ralskem nedokončil. Účelem dokončené stavby je čištění podzemních vod, které jsou silně znečištěny minulou chemickou těžbou uranu. Celá stavba je tedy po stavební stránce běžnou rekonstrukcí průmyslového objektu většího rozsahu. Velmi zajímavé je však její propojení na instalovanou technologii, která byla z velké části dodána z Ameriky. Samotné řízení montáže technologie a dohled nad správným provázáním stavební a technologické části zde zajišťovali specialisté právě ze zámoří. Součástí stavby byl také například několikakilometrový podzemní kolektor pro trubní vedení upravované vody a další malé stavby umístěné v bývalém těžebním prostoru.

  • objednavatel
    DIAMO, a.s.
  • DOBA PLNĚNÍ
    09/1994 - 06/1996
  • LOKALITA
    Stráž pod Ralskem