Centrum zpracování komunálního odpadu COMPAG

2023  ·  Ekologické stavby a služby

Bioplynová stanice je technologickým zařízením zaměřeným na výrobu tepla a bioplynu z biologicky rozložitelných odpadů. Celková charakteristika stavby, resp. jejích jednotlivých objektů a provozních souborů je podřízena záměru stavebníka, který si klade za cíl ročně zpracovat či roztřídit 25 000 tun biologického odpadu z přilehlého okolí.

CENA (BEZ DPH)

Metoda využití odpadů je zaležena na principu mokré fermentace. Technologie dokáže odloučit balastní biologicky nerozložitelné materiály, např. balené potraviny z obchodních řetězců včetně skleněných a kovových obalů. Její součástí je tzv. pasterizace pro odstranění patogenních mikroorganismů, díky které lze využívat biologicky rozložitelné odpady živočišného původu. Ta je navíc rozdělena na dvě části a může tak zpracovávat dva odlišné vstupní materiály, aniž by došlo k jejich smísení.

Areál bioplynové stanice se skládá z celkem 17 celků, od zásobníků, přes fermentory, retenční nádrže, halu digestátu až po sociálně provozní budovu či trafostanici.

  • objednavatel
    COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
  • DOBA PLNĚNÍ
    2021 - 2022
  • LOKALITA
    Mladá Boleslav