Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10

2012  ·  Ekologické stavby a služby

CENA (BEZ DPH) 1 368 000 000 CZK

Většina stavebních objektů je situována v areálu odkaliště. Jedná se o ryze technologické objekty (neutralizace, filtrace, stripování amoniaku a zdroj páry pro stripování). Další objekty jsou umístěny v dalších areálech státního podniku DIAMO, jedná se o objekty – příprava vápenného mléka, čerpací stanice 3HB, čerpání vstupních roztoků, ocelové konstrukce a základy trubních mostů a rekonstrukce vypouštěcích nádrží. U těchto objektu se jedná o rekonstrukce nebo dostavbu stávajících stavebních objektů, které bylo potřeba realizovat z technologických důvodů. Součástí stavebních objektů jsou i inženýrské objekty – dešťová kanalizace, splašková kanalizace, pitná voda, venkovní osvětlení, požární voda a komunikace a zpevněné plochy. Součástí prací byly i demolice stávajících objektů SO 128 – Demolice a terénní plochy a Demolice ČS II a dodávka technologie. Součástí dodávky technologie byla i část elektro a měření a regulace. Zhotovitel dále zajišťoval vyhotovení projektové dokumentace a inženýrskou činnost.

  • objednavatel
    DIAMO, státní podnik
  • DOBA PLNĚNÍ
    09/2009 - 07/2012
  • LOKALITA
    Stráž pod Ralskem