Víceúčelové zařízení sportovního areálu Střelnice

2014  ·  Ostatní

Zajímavostí stavby je 15 m vysoká skulptura oštěpu na počest Barbory Špotákové, která je tvořena kombinací nerezu, exotického řeziva a akrylátové pryskyřice s perleťovým leskem.

CENA (BEZ DPH) 36 000 000 CZK

Stavba zahrnovala demolici stávajícího objektu ,,Střelnice“ a výstavbu nového multifunkčního zařízení o celkových půdorysných rozměrech cca 75×18 m. Výška objektu je proměnná v závislosti na spád střešní konstrukce s celkovým rozmezím +3,49/7,40m. Samotná střešní krytina je PVC folie. Z uživatelského hlediska je objekt rozdělen na zázemí pro FK (fanshop, pokladny, archiv, informační centrum), vstupní prostory do areálu fotbalového stadionu (vč. turniketů), multifunkční objekt (sál, prostory gastro, technické a sociální zázemí) a terasu. Z konstrukčního hlediska se jedná o ŽB skelet (sendvič ve složení beton/XPS/beton), založený betonovými pasy na skalnatém podloží. Veškeré svislé a vodorovné konstrukce nad úrovní terénu jsou realizovány jako pohledový beton s povrchovou úpravou transparentním nátěrem antigrafiti. Vnější výplně otvorů jsou tvořeny systémovými konstrukčními prvky z AL zasklenými trojsklem. Součástí stavby byla realizace TZB, přeložka vodovodního řadu LT DN 250, inženýrské sítě, areálové komunikace a sadové úpravy.

  • objednavatel
    FK Jablonec, z.s.
  • DOBA PLNĚNÍ
    02/2013 - 04/2014
  • LOKALITA
    Jablonec nad Nisou