Přístavba gymnázia a SPgŠ

1997  ·  Školství a kultura

CENA (BEZ DPH) 54 000 000 CZK

Ke stávající budově gymnázia v Jeronýmově ulici byla přistavěna přízemní vstupní hala, která stávající budovu zároveň spojuje s novým čtyřpodlažním objektem. Nový objekt byl vybudován jako železobetonový monolitický skelet s výplňovým zdivem a vzhledově byl přizpůsoben stávající budově. Nový objekt obsahuje školní jídelnu s kuchyní, učebny a tělocvičnu. Součástí dodávky bylo i vybavení kuchyně a jídelny, vybavení šaten, dodávka interiéru nových učeben a sjednocující fasádní nátěr stávající budovy.

  • objednavatel
    Gymnázium a SPgŠ Liberec
  • DOBA PLNĚNÍ
    08/1996 - 08/1997
  • LOKALITA
    Liberec