Rekonstrukce objektu „B“ Pasteurova 9, Ústí nad Labem – FUUD

2008  ·  Školství a kultura

CENA (BEZ DPH) 194 000 000 CZK

Jednalo se o komplexní přestavbu a rekonstrukci bývalé nemocniční budovy na objekt školství. Budova má 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží, přičemž 2. PP a 6. NP není na celém půdorysu objektu, tedy jen částečně. Zajímavým prvkem je ocelová vestavba prostoru poslucháren, která je provedena přes 2 podlaží. Dalším architektonicky působivým prvkem je zavěšená, odvětrávaná keramická fasáda. Střecha objektu je provedena jako sedlová s plechovou krytinou.

  • objednavatel
    Univerzita J. E. Purkyně
  • DOBA PLNĚNÍ
    10/2006 - 10/2008
  • LOKALITA
    Ústí nad Labem