Outlet Airport Praha – příjezdová komunikace a zpevněné plochy

2008  ·  Průmyslové zóny a infrastruktura

CENA (BEZ DPH) 130 000 000 CZK

Jednalo se o příjezdovou komunikaci k areálu Airportcentra v Tuchoměřicích – obousměrná dvoupruhová komunikace kategorie S 11,5/80 mezi obcemi Přední Kopanina a Tuchoměřice. Součástí prací byly také bourací práce, odvodnění pláně komunikace, výkop v hornině a zhutněný násyp.

  • objednavatel
    B&B Consulting s.r.o.
  • DOBA PLNĚNÍ
    12/2006 - 07/2008
  • LOKALITA
    Praha