Obchodně průmyslová zóna Liberec Sever

2007  ·  Průmyslové zóny a infrastruktura

CENA (BEZ DPH) 182 000 000 CZK

Stavba zahrnovala komplexní zajištění rozsáhlé části pozemků inženýrskými sítěmi, komunikacemi a jejich příslušenstvím, sadovými úpravami včetně napojení na stávající městskou infrastrukturu. Součástí stavby byl mj. zcela nový objekt SO 201 Železniční most trati Liberec – Frýdlant, kde podjezd tohoto mostu zajišťuje přístup na toto území.

  • objednavatel
    Investorsko inženýrská a.s.
  • DOBA PLNĚNÍ
    05/2006 - 09/2007
  • LOKALITA
    Průmyslová zóna Liberec Sever