Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dobiášova

2004  ·  Školství a kultura

CENA (BEZ DPH) 189 000 000 CZK

Jednalo se o realizaci díla s razantně odlišnými technickými a technologickými parametry. Na jedné straně rekonstrukce fasádního pláště stávající budovy s výměnou původních oken s meziokenními vložkami za nová dřevěná pásová okna, kontaktním zateplovacím systémem s probarvenou omítkou, dodatečně zatepleným střešním pláštěm a rekonstrukcí střešních světlíků. Součástí rekonstrukce byla oprava vnitřních prostor jídelny a starých tělocvičen. Na druhé straně přístavba objektu centrální tělocvičny s ostatními prostory pro relaxační aktivity – bazénem, saunou s ochlazovacím bazénkem, parní komorou, cvičebním sálem a posilovnou. Objekt přístavby byl usazen ve dvou podlažích do svahu, což mělo za následek poměrně složité podmínky pro přípravné a zemní práce a rovněž pro zakládání, dále je železobetonový monolitický s vyzdívkami. Střechy jsou ploché, zateplené, kryté fólií a dlažbou, využívané jako pochozí terasy. Součástí je technologické zázemí – strojovny a vybavení veškerými instalacemi. Ústředním prostorem je hlavní školní tělocvična plně vybavená a uzpůsobená pro všestranné školní, volnočasové i závodní využití. Tělocvična má fasádní stěnu v kombinaci vyzdívka ze skleněných tvárnic a pásová výklopná okna, speciální odpruženou dřevěnou podlahu, bezpečnostní a tlumící obklad stěn z lakovaných dřevoštěpkových desek, speciální akustický deskový obklad stropu. Prostor je doplněn o malé schodové tribuny pro diváky.

  • objednavatel
    Statutární město Liberec
  • DOBA PLNĚNÍ
    02/2002 - 04/2004
  • LOKALITA
    Liberec