Dostavba a rekonstrukce Základní školy Na Výběžku

1998  ·  Školství a kultura

CENA (BEZ DPH) 54 000 000 CZK

Jednalo se o rekonstrukci staré školy a novostavbu přístavby propojenou se starou budovou. Rekonstrukce se musela řídit pokyny památkářů a tak silně podmáčená budova byla uvedena takřka do původního stavu. Byla použita chemická injektáž, sanační omítky apod. na fasádě byly obnoveny anebo doplněny původní ozdobné prvky a byla použita silikátová omítka.  I vnitřní prostory byly renovovány do původního stavu včetně štukové výzdoby. Byl doplněn pouze výtah, aby školu mohli využívat i imobilní osoby. Přístavba pak byla vybudována z tradičního zdiva, ale již v moderním pojetí. Přesto její citlivé propojení se starou budovou dělá stavbu kompaktní a jako celek architektonicky vyváženou. V novostavbě je umístěna nová moderní kuchyně a jídelna. Ta byla dříve v nevyhovující samostatné budově na druhé straně silnice. Po ukončení byla tato budova v rámci stavby zdemolována. Součástí výstavby byly rovněž sadové úpravy a oplocení pozemku školy. Na původně rozbahněném pozemku, který byl oddrenážován, bylo pak vybudováno hřiště na malý fotbal, atletický ovál a tenisový kurt. Vzhledem k celoroční vlhkosti terénu, blízkosti potoka a nenáročnosti údržby byly zvoleny v té době začínající venkovní umělé povrchy, které se následně plně osvědčily v celoročním provozu.

  • objednavatel
    Město Liberec
  • DOBA PLNĚNÍ
    11/1996 - 06/1998
  • LOKALITA
    Liberec