Rekonstrukce památkově chráněné budovy ZŠ Strašnice, PRAHA

2022  ·  Školství a kultura

Secesní Nová strašnická škola, od roku 2014 kulturní památka, byla zavřená třináct let a od té doby čekala na svou opravu. Projekt aktuální rekonstrukce je střídmější, vychází z původních dispozic, zásahy do zachovaných konstrukcí budou minimální. Děti se mohou těšit na dvanáct kmenových učeben, chybět nebude jídelna s vlastní kuchyní. Do dvorní fasády objektu bude nově začleněn výtah, který propojí všechna patra školy a umožní tak bezbariérové užívání stavby. Revitalizace školního dvora umožní studentům trávit volný čas na čerstvém vzduchu. Nad dvorním vstupem do budovy budou na fasádě nově osazeny veliké hodiny, které dodávají tomuto vedlejšímu vstupu důležitost a napomáhají orientaci. Vedle školy vznikne polyfunkční sportovní hřiště s nízkou tribunou, v parčíku západně od budovy přibydou nové cestičky, stromy i odpočinkové plochy. Kapacitně je škola dimenzovaná až pro 360 žáků.

CENA (BEZ DPH) 312 000 000 CZK
  • objednavatel
    Městská část Praha 10
  • DOBA PLNĚNÍ
    05/2022 - 02/2025
  • LOKALITA
    Praha 10