Modernizace a revitalizace vestibulu stanice metra Anděl /Na Knížecí

2021  ·  Dopravní stavby

Předmětem díla byla modernizace (odstranění stávajících a dodávka a montáž nových) pohyblivých schodů ve stanici Anděl/Na Knížecí, revitalizace vestibulu stanice včetně navazujícího podchodu a výstupů na terén spočívající v modernizaci stavebních a technologických prvků, vyhotovení realizační PD, PD skutečného provedení a také vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby.

CENA (BEZ DPH) 259 129 335 CZK

Významnou část zakázky představovala dodávka a montáž tří ramen nových eskalátorů typu Thyssen Victoria Tube. Vedle toho byla provedena rekonstrukce nákladního výtahu, v úrovni vestibulu proběhla výměna podhledů za nové s akustickou izolací, osvětlení, oprava, vyčištění a výměna poškozené žulové dlažby a odkladů. Ve veřejné části pak došlo k ve všech úrovních k výměně osvětlení a slaboproudých prvků.

  • objednavatel
    Dopravní podnik hl. m. Prahy
  • DOBA PLNĚNÍ
    11/2020 - 09/2021
  • LOKALITA
    Praha