Podzemní depozitář Severočeského muzea

2003  ·  Ostatní

Budova Severočeského muzea v Liberci patří mezi stavby chráněné Státním památkovým úřadem a má svoji nezpochybnitelnou hodnotu. Z těchto důvodů byla přístavba depozitáře provedena formou podzemní stavby v parkové části. Architektonický vzhled historické budovy nesměl být vlastní přístavbou narušen.

CENA (BEZ DPH) 51 000 000 CZK

S ohledem na prostorové podmínky přilehlých pozemků musel být depozitář situován v bezprostřední blízkosti obvodového zdiva historické budovy. Po dokončení vlastního depozitáře bylo okolí muzea vráceno do původního stavu s parkovými a sadovými úpravami včetně přístupových komunikací. Depozitář má rozměry 36 x 25 x 5,5 m. Vlastní objekt depozitáře tvoří železobetonové obvodové stěny s vnitřními sloupy a stropní železobetonovou deskou se zesílenými zhlavími sloupů. Vnitřní členění depozitáře je řešeno jako sendvičová konstrukce z důvodů rozdílného teplotního a vlhkostního režimu v jednotlivých místnostech. Dále je z technického hlediska určitě zajímavé, že bylo nutné podkopat původní základy stávající historické budovy až na hloubku 3,50 metrů. Vše muselo být velmi dobře připraveno, neboť v části depozitáře byl v minulosti rybník. Byla provedena tzv. podchytávka vlastních základů a jejich podbetonování v plné ploše. V průběhu stavby byly sledovány pohyby v základové spáře a stabilita stávajících základových konstrukcí. Vně depozitáře jsou umístěny pevné a pojízdné regálové systémy a trezory pro umístění depozitu.

  • objednavatel
    Severočeské muzeum v Liberci
  • DOBA PLNĚNÍ
    02/2002 - 04/2003
  • LOKALITA
    Liberec