Logistické centrum C. S. CARGO, II. etapa

2005  ·  Výrobní haly a skladování

CENA (BEZ DPH) 50 000 000 CZK

Jednalo se o dostavbu stávajícího areálu v lokalitě Průmyslová zóna Liberec – Jih během jejího provozu a to průmyslové haly a administrativy. Konstrukční systém je tvořen železobetonovým skeletem, opláštění pomocí panelů Kingspan, skládaná střešní krytina s foliovou krytinou, drátkobetonová podlaha se stěrkou (vč. antistatické). Součástí díla bylo i rozšíření zpevněných asfaltových a betonových ploch, provedení sadových úprav. Vše za plného provozu logistického areálu.

  • objednavatel
    C. S. CARGO s.r.o.
  • DOBA PLNĚNÍ
    01/2005 - 06/2005
  • LOKALITA
    Liberec