Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec

2012  ·  Výrobní haly a skladování

CENA (BEZ DPH) 410 000 000 CZK

Novostavba prototypové haly výroby, skladů, zkušeben včetně křídel administrativy a vývojových kanceláří, resp. technického zázemí objektu relaxačních ploch, technologie stravování (stravovací provoz) včetně parkoviště, zpevněných ploch, areálové zeleně a areálové infrastruktury, která slouží pro výzkumnou a vývojovou činnost. Zastavěná plocha objektu je 9.044 m2.

  • objednavatel
    VÚTS, a.s.
  • DOBA PLNĚNÍ
    01/2011 - 01/2012
  • LOKALITA
    Liberec