Rekonstrukce a dostavba areálu Městského stadionu v Liberci

2005  ·  Sportovní stavby

Záměr postavit multifunkční arénu zazněl z řad libereckých zastupitelů již na počátku nového tisíciletí, a to v souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou městského stadionu. Při hledání prostor pro novou halu se pozornost upřela na libereckou lokalitu, kde již bylo zázemí pro volnočasové aktivity částečně vybudováno a také zde byl dostatek vhodných pozemků. V zápětí tak došlo k výstavbě nové dominanty města, která si právem získala republikovou pozornost.

CENA (BEZ DPH) 648 000 000 CZK

Výstavbou moderní víceúčelové haly s kapacitou až 9000 diváků, spojovacího krčku a rotundy včetně veškerých inženýrských sítí, komunikací a zpevněných ploch, přípojky VN, venkovního osvětlení a sadových úprav vznikl unikátní multifunkční komplex, který slouží jako sportovní zařízení s možností využití volného času obyvatel a sportovců a zároveň je místem pro pořádání významných kulturních a společenských akcí a koncertů. Za vytvoření velkorysého sportovně kulturního centra se zřetelem k urbanistickému řešení, stejně jako se zřetelem k nápaditému řešení rozmanitých interiérů získala „Výstavba nové městské víceúčelové haly a dostavba areálu Městského stadionu v Liberci“ titul „Stavba roku 2006“. Po stránce technické i svým standardem a profesionálními službami je srovnatelná s obdobnými halami v Evropě i ve světě.

  • objednavatel
    Statutární město Liberec
  • DOBA PLNĚNÍ
    09/2003 - 08/2005
  • LOKALITA
    Liberec