Poliklinika Budějovická – ALFA 2, Nástavba oční kliniky LEXUM Praha

2012  ·  Zdravotnictví

CENA (BEZ DPH) 118 000 000 CZK

Předmětem byla realizace zesílení základů a stavebních úprav v prostoru 2. NP a 3. NP objektů SO.03 a SO.04, realizace dvoupodlažní nástavby objektu SO.03 (4. NP pro potřebu nájemce – oční kliniku LEXUM Praha, a.s., 5. NP pro rozšíření provozu ambulantní péče MEDICON, a.s.) a nástavby technického podlaží na úrovni 6. NP pro potřeby obou budoucích uživatelů v areálu Polikliniky Budějovická. Plánované lékařské provozy jsou účelově určeny pouze pro jednodenní ambulantní péči. Nástavby funkčně rozšiřují současné zdravotnické prostory Polikliniky Budějovická a navazují dispozičně na jejich provozy. Pěší komunikace a zpevněné plochy podél vnitřního průčelí objektu SO.03, sloužící mj. pro transport pacientů ze sanitek od JZ průjezdu do vnitrobloku po hlavní vstup do budovy SO.03 a následně do evakuačních výtahů.

  • objednavatel
    ASUZA a.s.
  • DOBA PLNĚNÍ
    01/2012 - 11/2012
  • LOKALITA
    Praha