Rekonstrukce a dostavba kanalizačního systému

2009  ·  Vodohospodářské stavby

CENA (BEZ DPH) 362 000 000 CZK

Rekonstrukce a dostavba kanalizačního systému v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou obsahovala šest dílčích akcí v městě Liberec, dvě dílčí akce v městě Jablonec nad Nisou, dostavbu kanalizačního systému ve Stráži nad Nisou a výstavbu dešťových zdrží. Celkem se jednalo o rekonstrukci a dostavbu kanalizace v celkové délce cca. 12,31 km. Stavby v Liberci označené Stoka B XI (Františkov), Stoka B XXV a Stoka B XXVIII (obě Vratislavice nad Nisou), odkanalizování Stráže nad Nisou a stavby v Jablonci nad Nisou: Stoky J_A1 a J_A2  byly prováděny výkopovou technologií, případně jako opravy stávajících potrubí.

  • objednavatel
    Severočeská vodárenská společnost a.s.
  • DOBA PLNĚNÍ
    06/2006 - 08/2009
  • LOKALITA
    Liberec, Jablonec nad Nisou