Rekonstrukce a přístavba ženského, porodnického a dětského oddělení

2002  ·  Zdravotnictví

CENA (BEZ DPH) 218 000 000 CZK

Jednalo se o kompletní rekonstrukci a výstavbu pětipodlažního objektu, který slouží komplexní lékařské péči matkám a dětem po porodu. Během výstavby byly vybudovány operační sály, jednotky intenzivní péče, lůžkové části pro pacienty, neonatologie a zázemí pro lékařský personál. Současně byla provedena kompletní rekonstrukce vybavení TZB a provedena dodávka zdravotnického vybavení.

  • objednavatel
    Krajská nemocnice Liberec
  • DOBA PLNĚNÍ
    02/2000 - 02/2002
  • LOKALITA
    Liberec