Nemocnice Trutnov

2022  ·  Zdravotnictví

Zakázka na stavební práce se dělí do dvou etap. První etapa řeší rekonstrukci pavilonu, kde sídlí oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie. Po rekonstrukci se sem přestěhuje oddělení klinické biochemie. V rámci druhé etapy proběhne demolice pavilonů kožního a plicního oddělení, kam se po rekonstrukci a dostavbě přilehlé budovy přestěhuje transfúzní oddělení a oddělení nukleární medicíny.

CENA (BEZ DPH)
  • objednavatel
  • DOBA PLNĚNÍ
    2022
  • LOKALITA
    Trutnov