Modernizace krajské nemocnice, Liberec

2026  ·  Zdravotnictví

Nové centrum urgentní medicíny vyroste na místě původní zástavby, jejíž vznik sahá do poloviny 19. století. Konkrétně v roce 1845 byl uložen tzv. závěrečný kámen budovy libereckého špitálu, kterou centrum nahradí. Restaurátorskými pracemi projdou vybrané původní prvky, jako například vitráže z kaple, pro které architektonické studio vymyslelo instalace v nových prostorách, aby zůstal zachován původní genium loci. Dalším zajímavým prvkem je vytvoření celoskleněné komunikační chodby, kdy na úrovni jednoho patra ze skla budou jak stěny, tak i podlaha.

CENA (BEZ DPH)

Výstavba s sebou přinese také ryze funkční a moderní stavební principy. Se vznikem centra dojde k propojení nového pavilonu, parkovacího domu a stávajících budov A včetně oddělení následné péče. Tohoto objektu se stavební práce dotknou nejdříve. Stavaři musí zhotovit předsazenou skleněnou fasádu, která bude sloužit pro odhlučnění z provozu výstavby parkoviště. Vedle stěny další zásadní úprava spočívá ve zhotovení nového vstupu a výtahu.

Objekt parkovacího domu bude disponovat stáním pro 330 aut a také do jeho podzemí je situovaná objemná technologická část. Zde vznikne pro celý nemocniční areál zcela nové energocentrum, které zahrnuje např. teplovod, vzduchotechniku či rotační UPS, které při výpadku proudu zajišťují okamžitý náběh přísunu elektrického napájení. Toto vše musí stavaři zvládnout za plného provozu nemocnice.

Foto: Krajská nemocnice Liberec

 

  • objednavatel
    Krajská nemocnice Liberec, a.s.
  • DOBA PLNĚNÍ
    04/2023-09/2026
  • LOKALITA
    Liberec