Kompetenční centrum BAUMIT

2022  ·  Administrativní budova

Kompetenční centrum společnosti Baumit se nachází v Průmyslové ulici v Brandýse n. Labem a veškeré stavební práce, které probíhaly ve dvou etapách byly prováděny za plného provozu s minimálním ovlivněním výroby i distribuce výrobků.

CENA (BEZ DPH)

První etapa výstavby zahrnovala realizaci nové skladové haly o rozměrech 49 x 51 m. Její konstrukci tvoří železobetonový skelet, ocelové střešní vazníky na rozpětí 50 m, drátkobetonová podlaha, lehký obvodový plášť ze sendvičových panelů a střešní plášť prosvětlený pásem obloukových světlíků. Hala je propojena spojovacím krčkem se stávající sousední výrobně-skladovací halou.

V druhé etapě v areálu vyrostla nová administrativní budova s moderním zázemím, která je přízemní, nepodsklepená a má obdélníkový půdorys. Objekt disponuje zasedací místností, kancelářemi, prostory pro prezentaci výrobků, prostory pro školení, a technické i sociální zázemí. Díky vysokému stupni prosklení obvodového pláště i atria, stavba působí otevřeně a vzdušně. Atrium a okolí administrativní budovy doplňují terasy s bohatou zelení. Svislé konstrukce a plochá střecha jsou monolitické železobetonové.

V rámci realizace projektu vznikly v areálu zpevněné plochy, objízdná komunikace u nové haly s asfaltovým povrchem, parkoviště a chodníky. Celý areál je kompletně oplocený a doplňují ho čerstvě založené trávníky. Součástí obou etap výstavby bylo vybudování nových inženýrských sítí, připojovací veřejná komunikace i kanalizace.

  • objednavatel
    BAUMIT, spol. s r.o
  • DOBA PLNĚNÍ
    2020 - 2022
  • LOKALITA
    Brandýs nad Labem