Základní umělecká škola - Stavba roku 1995

1995  ·  Školství a kultura

První velká zakázka společnosti SYNER. V architektonicky zajímavé budově se nachází otevřené atrium s panoramatickými výtahy a vedle jednotlivých učeben i cvičební sály, jejichž velikost je možno pomocí posuvných stěn upravit dle potřeby. V největší místnosti budovy – koncertním sále, se konají tradiční pěvecká vystoupení absolventů.

CENA (BEZ DPH) 107 000 000 CZK

První velká zakázka společnosti SYNER. V architektonicky zajímavé budově se nachází otevřené atrium s panoramatickými výtahy a vedle jednotlivých učeben i cvičební sály, jejichž velikost je možno pomocí posuvných stěn upravit dle potřeby. V největší místnosti budovy – koncertním sále, se konají tradiční pěvecká vystoupení absolventů.

  • objednavatel
    Město Liberec
  • DOBA PLNĚNÍ
    08/1993 - 03/1995
  • LOKALITA
    Liberec