Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov

2012  ·  Školství a kultura

Částečná revitalizace areálu střední školy z roku 1967 a výstavba nové betonové monolitické sedmipodlažní budovy.

CENA (BEZ DPH) 319 000 000 CZK

Celková zastavěná plocha činí 4.357 m2. Nová budova a částečně revitalizované stávající budovy slouží pro přípravu osob zejména pro obory jako je strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, management a veřejně správní činnost a to v rámci řádné výuky, výuky v rekvalifikačních kurzech, kurzech ICT, vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávaní dospělých. Celková kapacita školy (nové budovy, budov 1, 2 a 4) je celkem 1 200 žáků a 130 zaměstnanců.

  • objednavatel
    Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
  • DOBA PLNĚNÍ
    12/2009 - 04/2012
  • LOKALITA
    Sokolov