Výrobní závod KNAUF

2006  ·  Výrobní haly a skladování

CENA (BEZ DPH) 349 000 000 CZK

Jednalo se o výstavbu výrobního závodu na výrobu tepelné izolace ze skelných vláken, který se rozkládá na ploše 21.000 m2. Dodávka stavební části budov včetně rozvodů TZB a technologických médií (mimo elektrotechnických instalací) zahrnovala: Hlavní výrobní objekty – SO 01, SO 04 – tavení skla a zvlákňování, SO 02 – technologická linka, SO 03 – balení, expedice, logistika, Pomocné objekty – trafostanice a rozvodny, strojovny chlazení, stlačeného vzduchu, administrativa, sklady materiálu a další Technologické objekty. Objekt byl zhotoven z ocelové konstrukce, včetně administrativy a všech technologických prvků – chlazení, stlačený vzduch, technické plyny atd.

  • objednavatel
    Knauf Insulation s.r.o.
  • DOBA PLNĚNÍ
    08/2005 06/2006
  • LOKALITA
    Krupka