Outlet Airport Praha – Tuchoměřice

2008  ·  Obchod a služby

CENA (BEZ DPH) 1 189 000 000 CZK

Novostavba obchodního centra včetně rekonstrukce a novostavby komunikace, vybudování vodohospodářských staveb, přípojek a nové příjezdové komunikace. Objekt obchodního centra je dvoupodlažní skelet charakteristický velkou vzdáleností nosných sloupů (základním modulem je 2. NP 16,2 m x 16,2 m a v 1. NP 16,2 m x 8,1 m). První patro je otevřené bez obvodových konstrukcí a slouží jako parkovací plocha doplněná o technické místnosti. Ve druhém patře jsou obchodní jednotky, sociální zázemí pro návštěvníky obchodního centra i pro zaměstnance a technické místnosti. Ve zvýšeném mezipatře jsou kanceláře, místnosti dispečinku, kotelna a strojovna chladu. Celková užitná plochy objektu je více než 100.000 m2, plocha samotných obchodních jednotek je téměř 29.000 m2, plocha komunikací a zpevněných ploch je 26.000 m2.

  • objednavatel
    PALCOR CZECH s.r.o.
  • DOBA PLNĚNÍ
    12/2006 - 07/2008
  • LOKALITA
    Praha