Komunitní centrum obce Sloup v Čechách

2012  ·  Školství a kultura

CENA (BEZ DPH) 57 000 000 CZK

Jednalo se o rekonstrukci a modernizaci objektů č.p. 280, 287 a 111 vč. zpevněné plochy u těchto objektů, které tvoří areál bývalého kulturního domu /tzv. brownfield/ v intravilánu obce Sloup v Čechách. Revitalizací stávajícího brownfieldu uvnitř památkové zóny došlo k vybudování nového kulturně společenského a administrativního centra obce i blízkého okolí. Komunitní centrum obce poskytuje vhodné prostory pro spolkovou činnost, rekvalifikaci, volnočasové aktivity seniorů, mládeže i občanů v produktivním věku, rozvoj kulturní infrastruktury, služeb a občanské vybavenosti.

  • objednavatel
    Obec Sloup v Čechách
  • DOBA PLNĚNÍ
    02/2011 - 08/2012
  • LOKALITA
    Sloup v Čechách