Dům s byty s pečovatelskou službou

1996  ·  Ubytovací zařízení

CENA (BEZ DPH) 56 000 000 CZK

Předmětem stavby byla novostavba dvou bytových objektů propojených do země částečně zapuštěným suterénem, ve kterém jsou umístěny provozní prostory, tj. ordinace lékaře, pedikúra, sesterna, společenská místnost. Objekty byly provedeny jako monolitický skelet s fasádní vyzdívkou cihelnými bloky. Krytina byla měděný plech v pásech na oblé celoplošné výdřevě. Výplně otvorů byly dřevěné se zasklením izolačním dvojsklem. Fasáda byla provedena jako kontaktní zateplovací systém se silikátovou probarvenou omítkou. Vnitřní konstrukce a rozvody byly provedeny standardně a ze standardních materiálů k potřebám objektu.

  • objednavatel
    INTERMA, a.s.
  • DOBA PLNĚNÍ
    12/1994 - 06/1996
  • LOKALITA
    Liberec - Rochlice