Výrobní závod GRUPO ANTOLIN – I. + II. etapa

2004  ·  Výrobní haly a skladování

CENA (BEZ DPH) 304 000 000 CZK

Výstavba obou etap proběhla na bývalém poli v okrajové části města Turnov. Jednalo se o výrobní halu s přičleněnou administrativní budovou a kompletní novou infrastrukturou. Jednoduchá jednopodlažní hala je vybavena technologií pro tepelné zpracování plastů do automobilového průmyslu. Dvoupodlažní administrativně technická část objektu pak skrývá kromě veškerých kanceláří i zázemí pro zaměstnance (šatny, sprchy, WC), jídelnu s vlastní kuchyní, laboratoře, dílny, technologické místnosti (strojovny VZT, kotelnu, rozvodny, kompresorovou místnost pro výrobu stlačeného vzduchu atd.) a sklady. Díky rozlehlosti výrobní haly zde byly např. vzduchotechnické jednotky umísťovány na střechu pomocí těžkého vrtulníku. Konstrukčně je stavba tvořena montovaným železobetonovým skeletem s lehkým skládaným pláštěm.

  • objednavatel
    GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o.
  • DOBA PLNĚNÍ
    12/2002 - 08/2004
  • LOKALITA
    Turnov