ÚOCHB AV ČR v.v.i. – A+B

2014  ·  Administrativní budova

CENA (BEZ DPH) 1 056 000 000 CZK

Stavba 1. etapy řešila rekonstrukci stávající historické budovy a dostavbu areálu o nové objekty s cílem vytvořit přehledný, funkčně rozčleněný komplex ÚOCHB v souladu s požadavky na potřeby soudobého vědeckého pracoviště. Hlavním předmětem díla 1. etapy bylo provedení novostavby objektu B – nové laboratorní budovy organické chemie (SO 120 – B) a rekonstrukce části stávající historické hlavní budovy A (SO 110) a to v rozsahu SV křídla. Výsledkem je vytvoření vzájemně propojeného komplexu vědeckých pracovišť, jejichž základní skladebnou jednotku tvoří prostor pro vědecký tým zahrnující především laboratoře s navazujícími vyhodnocovacími pracovišti a nezbytným zázemím. Stavba v rozsahu 1. etapy dále zahrnovala několik dalších stavebních objektů a drobných technologických objektů, jejichž účel vylučuje umístění v hlavních objektech (např. sklad odpadů apod.) a objekt G (SO 150 – budova podzemních garáží).

  • objednavatel
    Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
  • DOBA PLNĚNÍ
    08/2012 - 04/2014
  • LOKALITA
    Praha