Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Skelná

2021  ·  Vodohospodářské stavby

Předmětem stavby byla rekonstrukce chátrající kanalizace, vodovodu a napojení sítě v ulici Skelná a Švédská.

CENA (BEZ DPH) 6 132 806 CZK

Pro propojení kanalizační sítě bylo potřeba 147,2 m kameninových trubek hrdlových DN 300. Síť dnes vede pod nově zhotoveným asfaltovým povrchem pozemní komunikace, odkud trubky vedou k přípojkám z přilehlých nemovitostí, stávajících uličních vpustí a dešťových svodů. Vodovod je veden pod nezpevněnou plochou a proto je tvořen z 238,1 m potrubí PE-HD d110. Následně je propojen se stávajícími vodovodními přípojkami do nemovitostí. Všechny práce byly zhotoveny v předem domluvené částce, termínu a prvotřídní kvalitě. Objednavatel hodnotí zhotovitele jako spolehlivého, kvalifikovaného a zkušeného.

  • objednavatel
    Severočeská vodárenská společnost a.s.
  • DOBA PLNĚNÍ
    08/2021 - 11/2021
  • LOKALITA
    Jablonec nad Nisou