Obchodní centrum Forum Liberec

2010  ·  Obchod a služby

Objekt obchodního domu se 136 nájemními jednotkami, multikinem s pěti sály, exkluzivními kancelářemi na ploše 2.800 m2, čtrnácti nájemními byty a 850 parkovacími stáními.

CENA (BEZ DPH) 1 250 000 000 CZK

Komplex obchodního domu sestává z devíti objektů tvořících celek propojený pasážemi na celkové ploše 21.000 m2. Součástí celého projektu byly rozsáhlé přeložky inženýrských sítí, demolice původního Obchodního domu Ještěd po zprovoznění I. etapy a následné dokončení II. etapy. Obchodně společenské centrum FORUM získalo cenu „Stavba roku 2011“, která jí byla udělena Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za účelné spojení společenského poslání s využitím pro obchodní účely a obohacení celkové vybavenosti centra města Liberce a dále ocenění „Stavba roku Libereckého kraje – Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2011“.

  • objednavatel
    Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o.
  • DOBA PLNĚNÍ
    02/2007 - 09/2010
  • LOKALITA
    Liberec