Logistická a výrobní hala v Rumburku – BAR II

2013  ·  Výrobní haly a skladování

CENA (BEZ DPH) 177 000 000 CZK

Jednalo se o výstavbu logistické a výrobní haly vč. administrativní části s nosnou konstrukcí z prefabrikovaného skeletu založeného na pilotách, opláštění minerálními panely, skládaný střešní plášť, průmyslové podlahy se vsypem, vč. hrubých terénních úprav, elektroinstalací, ZTI, ÚT, VZT, rozvodů technologií (technické plyny, stlačený vzduch, chladící voda), dodávky kompresorů, přípojek a areálových rozvodů (kanalizace, vodovod, plyn, elektroinstalace), komunikací, chodníků, oplocení a sadových úprav. Součástí výstavby bylo i rozšíření zpevněných ploch v areálu stávající haly BAR 1.

  • objednavatel
    Benteler Automotive Rumburk s.r.o.
  • DOBA PLNĚNÍ
    11/2012 - 11/2013
  • LOKALITA
    Rumburk