Hybernská 1

2021  ·  Administrativní budova

Mimořádně citlivá a zdařilá rekonstrukce původně barokního objektu náležícího ke klášteru Hybernů. Objekt, který je kulturní památkou, byl přestaven počátkem 18. století v klasicistním stylu na 3-podlažní dvoutraktový objekt se sedlovou střechou.

CENA (BEZ DPH)

V rámci rekonstrukce byly obnoveny památkově chráněné části objektu a vytvořeny nové funkce odpovídající standardu 21. století. Budova byla citlivě zrekonstruována při respektování všech hodnot památky a zároveň byly odstraněny nevhodné zásahy do objektu. Fasády v parteru byly uvedeny do původní okenní modulace a byly odstraněny přístavby v zadní části stavby směrem do náměstí.

Vnější vzhled historického objektu však byl v podstatě ponechán.

  • objednavatel
    Lagerris a.s.
  • DOBA PLNĚNÍ
    2019-2021
  • LOKALITA
    Praha