Jistě, že beton, ale ne ledajaký!

Je tomu už dávno, kdy beton plnil pouze funkci obyčejné šedé stavební směsi. Zvyšující se nároky moderní architektury nabádají výrobce tento materiál stále zdokonalovat. Technologický vývoj betonu tak zaznamenal v posledních letech obrovský posun a to nejen ve vyztužování, ale prakticky ve všech jeho vlastnostech, především však po estetické stránce. Na konci loňského roku dokončila stavební společnost SYNER v roli generálního dodavatele unikátní projekt ekologicky šetrné budovy centrálu ČSOB v Hradci Králové.

více   
]
13.6. 2022

Rating ABF: Umístění je o odvaze, kvalitě a vytrvalosti

Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF) je integrovaná reference o kvalitě osob a firem ve stavebnictví a je doporučením pro výběrová řízení ve státní i privátní sféře. RABF se vydává od roku 2015 jednou ročně a shrnuje vždy výsledky hodnocení za posledních pět let. Jako podklad slouží až jednatřicet veřejných přehlídek a soutěží a individuálně organizovaných čtrnáct veřejných hlasování. RABF se zpracovává ve čtyřech kategoriích: 1. Inženýři a architekti, fyzické osoby, které na základě autorského práva a své autorizace zpracovali dokumentaci dokončené stavby; 2. Projektové kanceláře a ateliéry, právnické osoby, které zajišťovaly na základě obchodní smlouvy dokumentaci; 3. Výrobci a dodavatelé služeb pro stavebnictví a 4. Dodavatelé staveb. O letošním ročníku jsme si promluvili s Ing. Arch. Janem Fibigerem, CSc., předsedou správní rady Nadace ABF.

více   
]
8.6. 2022

Nové kompetenční centrum významného producenta stavebních hmot

(Video) Necelých čtrnáct měsíců trvala výstavba kompetenčního centra pro společnost Baumit, která je předním výrobcem a prodejcem stavebních hmot pro fasády, omítky a potěry, stejně jako výrobků pro lepení obkladů a dlažeb.

více   
]
3.6. 2022

Hospodářská komora ČR ocenila SYNER zlatou medailí

Součástí celostátního sněmu Hospodářské komory, který si kladl za cíl zhodnotit aktuální podmínky pro podnikání a představit náměty na zlepšení podnikatelského prostředí a směřování Komory v dalším roce bylo i předání ocenění významným osobnostem, podnikatelům a institucím.

více   
]
27.5. 2022

„Stará škola“ za dva roky získá nový kabát

Praha - Po několikaleté a pečlivé přípravě projektu byla dnes oficiálně zahájena rekonstrukce Nové strašnické školy, známé mezi místními pod názvem „stará škola“. Stavební práce potrvají 26 měsíců, následně bude do opravené budovy chodit až 360 žáků. Investorem je Městská část Praha 10, rekonstrukci a výstavbu polyfunkčního hřiště realizuje dodavatelské sdružení, kde je členem stavební společnost SYNER. Rozpočet je stanoven na 312,8 milionů korun.

více   
]
25.5. 2022

Dům na břehu Labe vystupuje z řady

V loňském roce byla dokončena regionální centrála ČSOB v Hradci Králové. Investor si přál budovu dynamickou, lehkou a čistou, zároveň však stabilní a soudržnou. A stejně jako už dvakrát předtím také progresivní a udržitelnou. To se podařilo, stavba získala certifikát LEED Platinum v komplexní kategorii New Construction. Kancelářská podlaží ukončuje střešní zahrada s pavilonem, v parteru se dům otevírá svému okolí, jeho centrální prostor je průchozí. Kavárna expanduje na vstupní piazzettu, restaurace je přístupná ze vstupní haly, ale může se rozšířit i na travnatou plochu u nábřeží.

více   
]
20.5. 2022