Zimní stadion ve sportovním areálu Na Lukách

2013  ·  Sportovní stavby

CENA (BEZ DPH) 92 000 000 CZK

Jednalo se o zimní stadion s jednou ledovou plochou o rozměrech 58×28 m určený výhradně pro hokej a bruslení veřejnosti. Vstupy do objektu jsou provozně diferencovány. Vstup pro diváckou veřejnost a čestné hosty je, s ohledem na logické vyprazdňování tribuny (bezpečný pohyb diváků při úniku z objektu po schodech vzhůru), ve 2. NP, přístupný vnějším předloženým schodištěm. Přístup osob se sníženou schopností pohybu je zajištěn výtahem. Vstup pro sportovce včetně bruslící veřejnosti a zaměstnanců je na úrovni terénu v 1. NP. Na tento vstup bezprostředně navazují 2 autobusová stání pro sportovní výpravy. Hlavní funkční náplň (šatny hráčů, tribuna diváků, občerstvení diváků, kanceláře, posilovna) je soustředěna do traktu, který je orientován směrem ke vstupu do areálu. Založení objektu je na pilotech, nosná konstrukce je složena z železobetonu a ocelové konstrukce, obvodový plášť je vytvořen z tepelně isolačních panelů. Hlavní fasáda orientovaná do parkoviště je díky celému traktu obsahujícímu prostory s různými funkcemi architektonicky i materiálově bohatší. 2. NP je provedeno s dřevěným horizontálním obkladem a horizontálními okenními pásy.

  • objednavatel
    Město Vlašim
  • DOBA PLNĚNÍ
    10/2012 - 11/2013
  • LOKALITA
    Vlašim