Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary

2009  ·  Sportovní stavby

Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum v Karlových Varech – Tuhnicích logicky navazuje na stávající sportovní areál, jehož středem je zejména atletický a fotbalový stadion AC Start, a v jehož bezprostředním okolí se nachází další sportoviště. Místo stavby je napojeno na městské silniční komunikace a na MHD.

CENA (BEZ DPH) 973 000 000 CZK

Hlavními objekty stavby jsou Multifunkční hala a Tréninková hala. Haly jsou mezi sebou stavebně propojeny spojovacím krčkem, který slouží převážně technologii (vytápění, chlazení). Multifunkční hala: Rozhodující objekt stavby – tzv. aréna. Povrch hrací plochy může být během několika hodin přestavěn tak, aby tato plocha byla k disposici pro různá sportovní utkání, stejně tak pro koncerty a jiné společensko-kulturní akce. Tréninková hala slouží zejména k tréninku sportovců, ale rozměry hrací plochy umožňují pořádání regulérních sportovních utkání. Významná funkce tréninkové haly také spočívá v jejím využití jako veřejného kluziště. V horním podlaží haly jsou řešeny prostory pro kanceláře sportovního oddílu, pro administrativní provoz haly a prostory pro obchodní činnost

  • objednavatel
    Město Karlovy Vary
  • DOBA PLNĚNÍ
    12/2006 - 06/2009
  • LOKALITA
    Karlovy Vary