Obytný soubor zelené město

2010  ·  Bydlení

Novostavba objektu, který se nachází na rozmezí Prahy 3 a 9 na Jarově v blízkosti křižovatky ulic Spojovací, Koněvova a Českobrodská. V rámci I. etapy bylo vybudováno 434 bytových jednotek umístěných v 17 obytných domech.

CENA (BEZ DPH) 1 163 000 000 CZK

Plocha pozemku činí 14,5 ha, zastavěná plocha je 7.019 m2. Součástí stavby bylo vybudování nových komunikací a chodníků, parkovacích stání, opěrných zdí, veřejného osvětlení, splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, teplovodu (z TP Malešice), přípojek silnoproudu a slaboproudu a sadových úprav. Stavba je zajímavá svým charakterem, velikostí, měřítkem, uspořádáním zástavby a rozsahem zeleně se přizpůsobuje stávající krajině. Architektonické řešení, volba materiálů a samotné provedení plně zapadá do prostředí a splňuje nároky na současné moderní bydlení.

  • objednavatel
    Zelené město, a.s.
  • DOBA PLNĚNÍ
    12/2007 - 12/2010
  • LOKALITA
    PRAHA 9