Bytový dům Letnian, Praha

2026  ·  Bydlení

CENA (BEZ DPH)
  • objednavatel
  • DOBA PLNĚNÍ
    10/2023 – 08/2025
  • LOKALITA
    Praha