15.5. 2024     Sokolov

Kde jezdí auta budoucnosti - SAP – Sdružení automobilového průmyslu

Celosvětově ojedinělé vývojové a testovací centrum společnosti BMW Group v Sokolově má ambice sehrát klíčovou roli ve vývoji systémů mobility budoucnosti. Na 25 kilometrech zkušebních tratí v šestisethektarovém areálu, který vznikl na bývalé výsypce povrchového dolu, se testují asistenční a bezpečnostní systémy pro novou generaci vozů. Zatím jde hlavně o systémy třetí úrovně autonomního řízení, na čtvrtou úroveň se testy aktuálně připravují. Významný podíl na vybudování a provozu testovacího centra mají také T-Mobile, Applus IDIADA, Drees & Sommer a další.

Sokolovský testovací a vývojový polygon, BMW Group Future Mobility Development Center (FMDC), zahájil oficiálně svou činnost v červenci loňského roku a zařadil se tak k již existujícím podobným areálům společnosti BMW Group, které se nacházejí v Aschheimu u Mnichova, Miramas ve Francii a Arjeplogu ve Švédsku. Ten český je svou rozlohou 600 hektarů největší a nejmodernější. Jeho nespornou výhodou je i to, že byl od samého počátku budovaný za účelem testování automobilů, zatímco ostatní areály jsou například upravená letiště nebo závodní trať.
 
 
Stavba na rekultivované ploše
 
BMW Group si vybírala nejvhodnější místo pro vybudování polygonu mezi více než 80 lokalitami v několika zemích. Samotná jednání mezi investorem, společností Sokolovská uhelná, vlastníkem velké podkrušnohorské výsypky, zástupci Karlovarského kraje a města Sokolov trvala několik let, rozhodnuto bylo v roce 2017. Významnou roli ve prospěch plánů BMW Group sehrál fakt, že nová investice měla zároveň znamenat rekultivaci brownfield pozemků po těžbě.
 
Práce byly zahájeny v roce 2020, přičemž objem zeminy, kterou bylo nutné přemístit, aby reliéf odpovídal potřebám testování, byl úctyhodný: 2,1 milionů m 3. Pak následovala výstavba vlastních tratí a objektů. Budovy jsou tři – administrativní objekt s operačním centrem, dílny a rozvodna – a na první pohled působí velmi jednoduše a „lehce“. Všechny stojí kvůli specifickému podloží na pilotech o průměru 60 centimetrů zapuštěných deset metrů do země.
 
Dosavadní investice do areálu dosáhla částky 300 milionů eur. „Areál je připravený na další eventuální rozvoj a výstavbu, jakmile bude potřeba,“ říká David Haidinger, Corporate Communications Manager BMW Česká republika, s tím, že případné plány nebo harmonogram nelze v tuto chvíli sdělit.
 
V současnosti BMW Group ve Vývojovém centru v Sokolově zaměstnává několik desítek pracovníků – jde o inženýry, testovací jezdce, pracovníky údržby a mnoho dalších profesí. S postupným rozšiřováním vybavenosti areálu poroste i počet zaměstnanců.
 
Vítejte v Hollywoodu
 
„Studijní cesta“ po polygonu, kterou bylo možné absolvovat předtím, než se na tratích naplno rozjelo testování, byla skvělou příležitostí seznámit se s nejrůznějšími povrchy tratí a další infrastrukturou. Reliéf polygonu umožňuje testovat systémy při velkém stoupání či klesání, několikakilometrová trať je vlastně dálničním okruhem, další silnice vedou venkovskou krajinou, nechybí jízda lesem, kruhové objezdy a tunely. Také povrchy „vozovek“ jsou upravené tak, aby bylo možné zkoušet systémy na asfaltu, na povrchu s vytlučenými dírami, na dlažbě, na mokré či jinak kluzké vozovce a dalších.
 
„Každá trať má svoje specifické vlastnosti a svoji podstatu pro testování. Každý povrch nám dává možnosti otestovat něco jiného. Jedná se o komplexní složení tak, abychom byli schopni nasimulovat všechny myslitelné situace,“ říká David Haidinger.
 
Nasimulovány jsou zde i různé povrchy podle toho, s jakými se může vůz setkat v jiných zemích, třeba v Číně.
 
Celá jedna část je věnovaná městskému provozu. Je to tak trochu, jako kdybyste se pohybovali mezi kulisami v Hollywoodu. Domy, které lemují ulice, sice mají jen jedno patro, ale jinak mají věrnou podobu restaurací, obchodů a podobně. A není to nějaká mrtvá zóna, k vidění jsou tady i lidé, tedy jejich vyobrazení – a všichni se nápadně podobají těm, kteří ve Vývojovém centru pracují, třeba i jednateli FMDC Michalu Rychlému.
 
Provoz na ulicích této „městské čtvrti“ se pochopitelně řídí dopravními značkami a semafory. A podobně jako u silnic a dálnic nejde na zdejším polygonu jen o značky, kterými jsou osazeny české komunikace. Že jsou tady i parkovací místa, asi nikoho nepřekvapí, zajímavější informací už může být, že tady je i celý parkovací dům.
 
Auta bez řidičů
 
I přes komplexnost všech podmínek, které jsou v areálu vytvořeny, by to pořád mohlo trochu vypadat jako „obyčejný“ polygon. Ale jen do té doby, než uvidíte na trati auto bez řidiče nebo navštívíte řídící středisko.
 
Centrum má v názvu „vývojové“, i když většinou se v souvislosti s FMDC mluví o „testování“, v čem tedy spočívá vývoj? Odpovídá Michal Rychlý, jednatel BMW FMDC: „Samotný vývoj spočívá právě v testování. Bez testování by nebylo vývoje a bez vývoje by nebylo testování. Právě data a poznatky získané během testů slouží k následnému vývoji. Sokolov se liší od ostatních center především tím, že byl ve spolupráci s odbornými odděleními plánovaný jako zkušební okruh. Zohledněny byly aktuální potřeby a stejně tak potřeby plynoucí z očekávaného vývoje mobility v automotive sektoru. V neposlední řadě vyniká dostatečně velkým a flexibilním zázemím pro následnou analýzu jak dat, tak vozidel.“
 
Hlavním předmětem vývoje jsou v BMW Group FMDC asistenční a bezpečnostní systémy (ADAS) pro novou generaci vozů. Systémy se testují v různých fázích, nejčastěji u prototypů a předtím, než jde vůz do výroby a na homologaci. Zatím jde o systémy třetí úrovně autonomního řízení a automatizovaného parkování, připravují se testy pro čtvrtou úroveň.
 
„ Hlavním předmětem vývoje jsou asistenční a bezpečnostní systémy. “
Sokolovský areál slouží výhradně vozům společnosti BMW Group, tedy značkám BMW, MINI a Rolls-Royce.
Pro efektivní provedení všech potřebných testovacích procedur si BMW Group vyvinulo zařízení, které simuluje testovacího jezdce. To je naprogramováno tak, aby jezdilo předem určeným způsobem a po dané trati, případně se i řídilo dopravními značkami – záleží na tom, jaký systém se testuje. Zařízení je připojeno ve vozidle ke sběrnici a data se přenášejí do řídícího střediska. Operátoři celý průběh jízdy sledují, mají v každém okamžiku před sebou na obrazovce přehled o tom, kde se vozidlo nachází a jak si vede.
 
Nejde ale zdaleka jen o komunikaci mezi automobilem a řídícím centrem a možnost ovládat vůz na dálku dispečerem. Vozy musí umět komunikovat i s infrastrukturou, která je na trase. Asi tím nejsofistikovanějším je dnes automatické parkování – kdy auto samo zajede do garáže, najde si volné místo a pak případně na zavolání řidiče zase vyjede ven.
 
Zásadní role mobilního operátora
 
Celý areál a všechny budovy jsou pokryté LTE-Advanced signálem, přičemž infrastruktura je připravena na nasazení 5G a ve vzdálenější budoucnosti i 6G technologie. Rychlá a spolehlivá mobilní komunikace je pro uživatele naprosto zásadní. Poskytovatelem je český T-Mobile participující na plánování a výstavbě Vývojového centra BMW Group od konce roku 2018.
 
„Veřejné služby s celoplošným pokrytím, zprovozněné v roce 2022, slouží zaměstnancům, dodavatelům a návštěvníkům polygonu BMW Group pro všechny typy mobilních komunikačních spojení,“ uvádí Petr Fořt, programový manažer EU a mezinárodních projektů, a dodává: „Další významnou dodávkou jsou privátní služby zaměřené na připojení testovaných vozidel k řídícímu systému polygonu a komunikaci mezi řidiči, koordinátory testovacích týmů a řídícím centrem. Vše je integrováno do moderního řídícího systému, který dohlíží na bezpečnost a plynulost probíhajících testů. Například několikrát za vteřinu prověřuje, zda vozidla nejsou v takzvané kolizní situaci a nehrozí srážka.“
 
Informace a data jsou s ohledem na jejich význam a důvěrnost vyhodnocovány přímo v areálu BMW Group FMDC, resp. přenášeny zabezpečeným kanálem do mnichovské centrály.
 
Ve spolupráci s T-Mobile Česká republika se na sokolovském polygonu připravují další nové projekty a služby, které souvisí s Cooperative, Connected and Automated Mobility, tedy bezpečným autonomním řízením.
 
Provoz i ostraha na nejvyšší úrovni
 
V tendru na provozní management polygonu uspěla společnost Applus IDIADA. Poskytuje FMDC služby řízení traťového provozu, jednotky první pomoci, fyzické ostrahy a logistiky. Jak říkají zástupci této firmy, cílem je přispět odbornými znalostmi a know-how k tomu, aby se FMDC stalo nejmodernějším zkušebním polygonem.
 
Důležitost tohoto projektu vystihují slova Xaviera Cabúse, vedoucího oddělení Proving Ground Services společnosti Applus IDIADA: „Je pro nás velkým zadostiučiněním, že tak prestižní značka, jako je BMW Group, uznává náš přístup k prevenci nehod a naše vysoké bezpečnostní standardy a svěřuje společnosti IDIADA správu tak důležitého majetku, jako jsou její testovací dráhy, kde se pracuje na mobilitě budoucnosti.“
 
Applus IDIADA je celosvětově uznávaná pro své bezpečnostní standardy zkušebního polygonu a Sokolov není jediný projekt, který se realizuje ve spolupráci s BMW Group. Od prosince loňského roku zajišťuje také řízení provozu a týmu první pomoci na zkušebních tratích v Aschheimu.
 
Nadnárodní společnost Applus IDIADA s centrálou v Barceloně zajišťuje provozní služby i pro nejrozsáhlejší zkušební polygony v Evropě (polygon ve Španělsku má rozlohu 350 hektarů a 15 zkušebních tratí) a v Asii (polygon v Číně ve spolupráci s firmou LingLong má 16 zkušebních tratí na ploše 150 hektarů).
 
Kromě spolupráce s polygony patří mezi nejdůležitější činnosti společnosti Applus IDIADA poskytování služeb v oblasti konstrukce, simulací, testování a homologace.
 
Zelená elektřina a péče o žáby
 
Významným partnerem projektu BMW Group FMDC byla také mezinárodní společnost Drees & Sommer, která se zabývá plánováním, projektováním a řízením stavebních a realitních projektů. Už od roku 2018 zajišťovala pro projekt BMW Group několik služeb: projektové řízení, včetně controllingu nákladů a časového harmonogramu, Lean Management a kontrolu kvality.
 
Česká pobočka byla zodpovědná za koordinaci a monitoring aktivit s dodavateli a dalšími zúčastněnými stranami, včetně řízení nákladů. Od roku 2021 rovněž vedla oblast životního prostředí a ekologie, na kterou BMW Group klade velký důraz.
 
„ Vozy musí umět komunikovat i s infrastrukturou. “
 
„Každý stavební projekt vyžaduje individuální řešení, ta jsme adaptovali na mikro- i makroregion tohoto projektu, aby byla zajištěna jeho úspěšnost pro všechny zainteresované strany,“ říká Markus Ising, Managing Director Drees & Sommer Česká republika, a dodává: „Společně se podařilo z bývalé výsypky povrchového dolu vybudovat moderní testovací centrum, které umožňuje nejen testování a další vývoj technologických inovací, ale je také příkladem důsledného začlenění nejvyšších standardů ochrany životního prostředí a udržitelnosti do koncepce projektu a jeho realizace.“
 
Jako příklad lze uvést využívání zelené elektřiny z obnovitelných zdrojů či inovativní systém hospodaření s vodou, který systematicky sbírá dešťovou vodu a využívá ji k zavlažování.
 
Kromě jiného museli experti z Drees & Sommer Česká republika zabezpečit ochranu vzácné fauny a flóry, která se v areálu bývalé výsypky vyskytovala. „Jednalo se zejména o různé druhy žab a čolků, plazů, hmyzu, vyskytovaly se i chráněné druhy ptáků. Celkem bylo zaznamenáno přibližně šedesát chráněných druhů zvířat. U rostlin se přesazovaly dva chráněné slanomilné druhy,“ upřesňuje Markus Ising.
 
Autor: Autosap.cz
 
Foto: BMW Group