2.1. 2023     Hradec Králové

Udržitelná a plná nejmodernějších technologií

Společnost ČSOB v loňském roce dokončila svou první regionální centrálu pro přibližně tisícovku zaměstnanců. Nový Hradecký Headquaters (HHQ) je umístěn na nábřeží Labe a maximálně využívá benefity krásného místa. Objektu se daří propojovat centrum města s navazující krajinou, takže se zaměstnancům nabízí krásný pohled na historické centrum, řeku a okolní krajinu.

Mimořádně úsporný provoz
Díky promyšlenému architektonickému návrhu kompaktní budovy a fyzikálním vlastnostem použitých stavebních materiálů budova splňuje nejpřísnější ekologické standardy, vyznačuje se mimořádnou ohleduplností k životnímu prostředí a – jak bylo plánováno – získala certifikaci LEED Platinum.
„Objekt je vytápěn a chlazen tepelnými čerpadly. Jako zdroj energie slouží 107 energetických vrtů hlubokých až 200 m. Objekt není napojen na zdroj jiného energetického média kromě elektrické energie. Budova důsledně využívá přirozených zdrojů tepla a chladu a samozřejmě také teplo získané rekuperací z vnitřních zdrojů, což umožní dosáhnout mimořádně úsporného provozu. Část oken je vybavena elektromotorickým ovládáním, které zároveň umožňuje noční provětrávání budovy podle okamžitých klimatických podmínek a také předpokládaného vývoje teplot v dalších dnech,“ uvedl v září loňského roku při otevření nové budovy Ivo Koukol, ředitel výstavby budov ČSOB.
Zeleň za okny i uvnitř
Budova má pět nadzemních podlaží, přičemž přízemí v celém rozsahu navazuje na okolní terén a dvě podzemní podlaží slouží jako parkovací, provozní a technické prostory. Objekt je tvořen dvěma obdélníkovými stavbami, které jsou vůči sobě posunuté, čímž vznikají dvě piazetty a nástupní prostory do objektu. Výrazná půdorysná stopa objektu vnáší do území kvalitu v podobě nabídky nových veřejných prostor a kultivace těch stávajících. Konstrukční systém objektu je řešen v základním modulu 8,1 × 8,1 m. Jde o monolitický železobetonový skelet se sloupovým systémem, doplněný o ztužující stěny jader a suterénní obvodové stěny. Stropní konstrukce jsou navrženy jako bezprůvlakové, křížem armované železobetonové desky. Půdorys budovy je symetrický a pro uživatele přehledný. Samotná stavba je prostorově i psychicky velkorysá, svobodná a otevřená.
V interiéru budovy se pracuje převážně s přírodními materiály a jejich odstíny. Důležitými prvky jsou akustické obklady ze světlé březové dýhy na jižní straně a tmavé bukové na severní. Stejně tak je podle světových stran odlišen i odstín nábytku. Celá budova je díky svému prosklení propojena s exteriérem a čerpá energii z okolní zeleně. Interiér rovněž doplňuje vnitřní zeleň a vše je dotvořeno střešní pobytovou zahradou, jejíž součástí jsou retenční nádrže na dešťovou vodu.
Pro HHQ byly ve spolupráci s grafikem Lukášem Kijonkou a výtvarníkem Alexem Klyuykovem navrženy speciální orientační piktogramy a interiér dotváří výtvarné pojetí pohledových betonů, přičemž na severních stranách sloupů jsou otištěny grafické zkratky jednotlivých geologických vrstev podloží stavebního pozemku.
Perličkou co do udržitelnosti je nová restaurace, kde se vaří z domácích surovin, parkoviště se speciálním zázemím pro kola a šatny, ale i nabíječky pro elektromobily a elektrokola.
Budova zvítězila v letošním ročníku soutěže Best of Realty v kategorii Administrativních center. Porota projekt ocenila především za komplexní řešení v oblasti úspornosti budovy a kvality vnitřního prostředí.
HHQ ČSOB v číslech
Rozloha budovy: 36 982 m2 Rozloha teras: 3 100 m2 Kapacita: 1 050 standardních pracovních míst Chlazení a vytápění řešeno tepelnými čerpadly se 107 geotermickými vrty v hloubce až 200 m Celkem devět výtahů (šest osobních, dva evakuační a jeden nákladní) 1 087 rostlin v interiéru 516 keřů, stromů a rostlin v exteriéru budovy 6 168 m2 lučních a travnatých porostů 345 parkovacích míst pro cyklisty včetně šatních skříněk 314 parkovacích míst pro auta a motorky, z toho 10 míst pro elektromobily
Generální dodavatel: SYNER, s.r.o.
 
Zdroj: Facility manager
Foto: SYNER, s.r.o.