27.3. 2014     Praha

SYNER získal cenu Vodohospodářská stavba roku 2013

Svaz vodního hospodářství ČR v rámci Světového dne vody ocenil projekt „Mimoň, přečerpávání na ČOV Hradčany a rekonstrukce ČOV Hradčany.“ Čistírnu odpadních vod realizovala společnost SYNER, s.r.o.

„Získáním této ceny bylo zhodnoceno deset let zkušeností při výstavbě vodohospodářských děl,“ uvedl při přebírání ocenění generální ředitel společnosti SYNER Martin Borovička. Jeho firma získala titul v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod za projekt „Mimoň, přečerpávání na ČOV Hradčany a rekonstrukce ČOV Hradčany.“ Ve městě Mimoň ležícím na okraji bývalého vojenského prostoru nemohla být stávající čistírna rozšířena, protože spadá do zátopového území, proto se přistoupilo na převedení odpadních vod na nedalekou ČOV Hradčany a její rekonstrukci. Ta je po dokončení mechanicko – biologická ve dvoulinkovém provedení, se vstupním čerpáním a s předřazenou denitrifikací. Fosfor je eliminován chemicky, maximální kapacita se rekonstrukcí zvýšila na 9000 ekvivalentních obyvatel. Po dobu zkušebního provozu nedošlo ani v jednom případě k překročení limitů v ukazatelích stanovených v rozhodnutí.

Do soutěže se v minulém ročníku mohly přihlásit stavby dokončené na území ČR v roce 2013. Přihlašovatelem mohl být investor, zhotovitel stavebních nebo technologických prací, zhotovitel projektových prací a firma pověřená inženýrskou činností.