2.5. 2024     Liberec

SYNER pronikl do segmentu hybridních staveb

Na tuzemském stavebním trhu doposud neexistoval segment hybridních staveb, to se ale brzy má změnit. Po oznámení nových partnerství ve Francii, Itálii a dalších zemích se k rodině platformy CREE Buildings připojila také společnost SYNER, s.r.o., aby tímto krokem urychlila skutečně udržitelnou výstavbu v České republice.

Vzhledem k blízkosti a historickým vazbám k Rakousku hledala společnost CREE v České republice silného hráče, kterého našla ve společnosti SYNER. V té se spojuje inovátorský přístup, tradiční hodnoty a udržitelná vize. Firma je navíc odborníkem na občanskou vybavenost, administrativní a obchodní komplexy či průmyslové a logistické terminály, kde se již využívá vysoký stupeň prefabrikace a industrializace, což jsou klíčová kritéria pro projekty CREE. Nyní se SYNER pokusí využít své dlouholeté zkušenosti k urychlení přechodu na udržitelnější výstavbu v zemi.
Po návštěvě centrály v roce 2023 rezonovala témata, jako například kvalita a způsob práce společnosti CREE v souladu se standardy společnosti SYNER a výstupem je potvrzení vzájemné synergie. „Máme více než třicet let bohatých zkušeností v konvenční stavebnictví, v segmentu hybridních staveb jsme však na samém začátku, ale zároveň víme, že máme výbornou výchozí pozici a chceme získat velký náskok před konkurencí,“ uvádí Ing. Lukáš Urban, člen představenstva SYNER Group.
 
 
Průkopníci s inovativním pohledem na věc
 
Z pohledu společnosti CREE se SYNER dokonale nabízel ke spolupráci nejen díky svým dobrým výsledkům, ale také díky svému inovativnímu myšlení. S partnerem jako je SYNER lze systém přizpůsobit místnímu trhu a tím napomoci dalšímu rozvoji v rámci celosvětové sítě CREE a zároveň prokázat úspěšnou implementaci v regionu.
 
„SYNER je na svém trhu dobře zavedeným hráčem, který se nesmířil se statusem quo, ale chce být leaderem v novém způsobu výstavby,“ poznamenává generální ředitel společnosti CREE Rainer Strauch. „Usilují o velkoobjemové projekty, uvažují dlouhodobě a jsou ochotni podělit se o své znalosti.“
 
Nárůst stavební produkce v Praze (49 % mezi lety 2020 a 2023) naznačuje další možný scénář a prostor pro využití systému hybridních staveb CREE. Podle Straucha naznačuje přijetí systému CREE pro realitní projekty očekávání vyšších marží a míry návratnosti při zachování udržitelného a odpovědného jednání.
 
 
Revoluce v udržitelném českém stavebnictví
 
Stejně jako jinde, i zde roste tlak trhu na zajištění udržitelnosti a efektivity při trvalé kvalitě staveb. Stavební metody CREE pro to nabízejí hotová řešení, která lze okamžitě použít. A jako společnost známá zaváděním inovativních prvků má SYNER na svém trhu ideální možnost začít je využívat.
 
„Chceme stavět udržitelně a za konkurenceschopné ceny,“ říká Lukáš Urban a dodává: „Udržitelný přístup společnosti CREE a hybridní materiálová řešení jsou zcela v souladu s naší firemní filozofií. Naším cílem je odpovědná výstavba jak vůči investorům a budoucím uživatelům budov, tak i vůči životnímu prostředí a společnosti. Proto jsme se rozhodli začlenit tento systém do našeho širšího portfolia.“
 
Společnost SYNER vidí v systému CREE konkrétní výhody využitelné na tuzemském trhu např. ve snížení spotřeby materiálů, minimalizace produkce množství odpadu a snížení uhlíkové stopy. Skutečnost, že obě společnosti již používají prefabrikaci, umožní rychlou integraci metod CREE.
 
„Spolupráce se společností CREE otevírá cestu k budoucnosti moderního stavebnictví, po které se chceme vydat. Snižování uhlíkové stopy ve stavebnictví je pro nás prioritou a tento systém nám umožní stavět velké projekty jednoduše a rychle,“ uzavírá Lukáš Urban.
 
 
Budoucí vyhlídky a expanze
 
Společnost SYNER chce se společností CREE překročit limit výstavby objektů o výšce max. čtyřech podlaží, která jsou v současné době v Česku povolena. Po registraci jako licencovaný partner již existují konkrétní plány na implementaci ve všech fázích výstavby, říká Urban: „Jako mnohem efektivnější vidíme, když investor uvažuje o využití CREE již na samém začátku projektu, tedy ve fázi, která může představovat největší přínos. Již nyní chceme tento princip zohlednit v našem vlastním developerském projektu bytové výstavby, kde by část domů byla realizována konvenční metodou a další fáze výstavby již s využitím systému CREE.“
 
Česká republika jako středoevropská země s historickými vazbami na východní Evropu dělá ze společnosti SYNER partnera nejen pro vstup na místní trh, ale také potenciální bránu na širší východoevropské trhy. S tím počítá i zakladatel společnosti CREE Hubert Rhomberg: „Po oznámení nových partnerství ve Francii a Itálii se společnost CREE nyní s příchodem společnosti SYNER rozšiřuje po celé Evropě do všech směrů. Proběhlo přísné výběrové řízení a vytipovali jsme je jako nejlepší společnost na trhu, která chce využívat CREE ke zlepšení udržitelnosti svých budov. Jejich nasazení a profesionalita budou klíčové při prosazování cesty CREE v udržitelném rozvoji českého trhu.“
 
Lukáš Urban ze společnosti SYNER má podobně optimistické vyhlídky i do budoucna: „Doufám a přeji si, abychom za 5 let mohli mluvit o několika úspěšných projektech a mít postaveno minimálně 50 000 m2 systémem CREE.“
 
Zdroj:estateandbusiness.cz
 
Autor: Jana Chuchvalcova