27.8. 2020     Liberec

SYNER předal městu největší park v historii

Na posledním zasedání liberečtí zastupitelé odsouhlasili převod největší a nejdražší úpravy zeleně ve veřejném prostoru v novodobé historii Liberce. Statutární město ji získalo od privátní firmy.

V blízkosti zoologické zahrady společnost SYNER dokončila výstavbu bytového projektu pod názvem Rezidence Park Masarykova (RPM) a právě její součástí byla rekultivace přilehlého okolí, údolí Jizerského potoka s navrácením části jeho koryta do přírodní podoby a také vybudování parku přístupného veřejnosti. Během srpna si Město Liberec za symbolických deset tisíc korun převzalo park o rozloze 15 000 metrů čtverečních, jehož hodnotu včetně okolních úprav znalec určil na 38 miliónů korun. 

 

Před zahájením výstavby rezidenčního komplexu se o lokalitu mezi Vítěznou a Ondříčkovou ulicí, kdy je převážná většina pozemků ve vlastnictví města, přes 15 let nikdo nestaral. Území bylo ghettem v plném smyslu: přespávali zde bezdomovci, shlukovali se narkomani, vznikaly zde černé skládky, odumíraly dřeviny, přibývaly nálety a další nepořádek. Tehdejší dendrologický průzkum dokonce ukázal, že bez zásahu by byl prostor pro návštěvníky nebezpečný. „Lokalita byla urbanisticky koncipována jako zahradní město, takže jako logické se vedle výstavby krásných bytů jevila i revitalizace okolí. Vybudovali jsme přístupovou komunikaci, zrekonstruovali část parkoviště, vyměnili oplocení městských pozemků a instalovali veřejné osvětlení. Vznikla nová pěší parková cesta, která prochází celým územím a propojuje Vítěznou ulici s Masarykovou třídou hned ve dvou místech. Největší prostředky v řádu desítek miliónů si vyžádala úprava potoka a terénní a sadové úpravy celého území,“ říká Radek Kotrč odpovědný za tento developerský projekt. 

„Z pohledu prostředí města se jedná o kvalitativní posun z hlediska měkké prostupnosti území podél Jizerského potoka. Zároveň se zde projevil pozitivní trend dnešní doby, kdy si soukromí investor uvědomuje, že součástí každé nové výstavby je nutné vytvořit i kvalitní veřejný prostor pro nové, ale i stávající obyvatele. Nově vybudovaný park s odkrytým Jizerským potokem zpříjemňuje pobytovou kvalitu městského prostředí a kvalitu vystavěného prostředí v Liberci,“ uvedl Jiří Janďourek, vedoucí odboru kancelář architektury města.

Realizací tohoto díla se podařilo do centra města navrátit i kus přírody. To určitě ocení návštěvníci této čtvrti, kteří míří do ZOO, botanické zahrady, muzea nebo galerie. Park je přístupný veřejnosti bez omezení a to i pro handicapované a děti na kočárcích. Projekt se letos uchází o titul Stavba roku.

V úterý 1. září 2020 v 10 hodin je veřejnost zvána na oficiální otevření parku doplněné o cukrovou vatu.